4. Trieda - Žabky

3-4 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Lucia Grúňová - zástupkyňa pre MŠ
Dana Dubajová