3. Trieda - Sovičky

3-4 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Anna Mikundová
Silvia Hozzová