2. Trieda - Motýliky

4-5 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Erika Pratáková
 
Margita Šulcová