2. Trieda - Motýliky

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Erika Pratáková
 
Margita Šulcová