1. Trieda: Lienky

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Bc. Anna Badíková
Bc. Anastázia Repkovská
 
 
 

Vážení rodičia, blížia sa  vianočné sviatky, preto nás čakajú rôzne aktivity, začneme :

v pondelok 3.12., pôjdeme si do školy piecť medovníčky. Tešíme sa. 

4.12. idme na zážitkové učenie do Synagógyv meste - NEkameň.

5.12. príde Mikuláš

6.12. sa fotíme

10.12. ideme do domu odborov na Luskáčika - 3€

12.12. vianočná besiedke v triede

13.12. Canisterapia Havinko 2€

17.12. Čas vianočný - výstava Makovického Dom


Vážení rodičia, vaši predškoláci sa pomaly oboznamujú s prostredím našej školy. Boli sme sa pozrieť na vyučovaciu hodinu, kde si vyskúšali sedenie v lavici a spoločne s prvákmi si vyrobili sobíkov. Viac ms-gastanova.webnode.sk/fotogaleria-ms/a1-lienky/?


Vážení rodičia, vzhľadom na to, že máme väčšiu časť detí predškolskéhoveku, na našej nástenke pri dverách,máte zoznam, čo všetko by mal predškolák zvládať. Aktuálne témy týždňa, čo treba docvičiť, dbať na správny úchop písadla, poloha pri písaní a iné. Neváhajte a prečítajte si. 

Anička a Stazka