1. Trieda: Lienky

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Bc. Anna Badíková
Bc. Anastázia Repkovská