6. Trieda - Včielky

5-6 ročné deti

 

  
Triedne učiteľky:
PaedDr. Jana Hrčková
Gabriela Veličová