6. Trieda - Včielky

5-6 ročné deti

 

  
Triedne učiteľky:
Ivana Skálová
Ing. Jana Holúbková