5. Trieda - Chrobáčiky

3-4 ročné deti

  

Triedne učiteľky:

Bc. Patrícia Michaláková
Bc. Jana Holúbková