5. Trieda - Chrobáčiky

3-4 ročné deti

  

Triedne učiteľky:

Adriána Kollárová- zastupujúca Dagmar Jurková
Gabriela Veličová