Sponzorstvo

SPONZORSTVO

"Prijímanie naplňuje ruky, dávanie naplňuje srdce." (Margarete Seemann)

Ak máte záujem podporiť:

 • modernizáciu edukačných pomôcok
 • vybavenie interiéru a exteriéru MŠ
 • realizáciu mnohých nadštandartných aktivít pre deti

Vopred Vám ĎAKUJEME!

Finančná podpora

Váš finančný príspevok nám pomôže pri nákupe:

 • zariadenia tried
 • vybavenia školského dvora
 • interaktívnej tabule - modernej učebnej pomôcky s dotykovo-senzitívnou plochou
 • edukačných softvérov pre deti zameraných na rozvoj špecifických kompetencií
 • počítačov
 • tlačiarne
 • edukačných pomôcok
 • športových potrieb
 • kníh
 • hračiek

Materiálna podpora

Sú veci, bez ktorých sa v našej materskej škole nezaobídeme, napr:

 • výtvarný a kancelársky materiál
 • sladkosti ako odmeny pre deti na akciách

Osobná podpora

 • Ak vás niečo na našej materskej škole zaujalo a chceli by ste byť nejakým spôsobom jej súčasťou, kontaktujte vedenie materskej školy.

Ak ste sa rozhodli finančne podporiť našu materskú školu môžete využiť tieto možnosti:

 • finančný dar
 • darujete nám 2 % z už zaplatenej dane z príjmov

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica