Denný poriadok MŠ Gaštanová

Školský poriadok

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56,010 07 Žilina

 

Rozpis denných činností v triedach MŠ

 

ČAS

ČINNOSTI

6:30 - 7:00

Otvorenie prevádzky

6:30 - 7:00

Hry a hrové činnosti (v zberných triedach)

6:30 - 8:30

Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia

8:30 - 9:00

Osobná hygiena, desiata

9:00 - 9:45

Edukačné aktivity, hry a hrové činnosti detí,  pohybové a relaxačné cvičenia

9:45 - 11:30

Pobyt vonku, edukačné aktivity

11:30 - 12:00

Osobná hygiena,obed

12:00 – 14:00

Osobná hygiena,odpočinok

14:00 -14:30

Osobná hygiena, pohybové a relaxačné cvičenia

14:30 – 15:00

olovrant

15:00 – 16:00

 

 

 

15:00 – 15:30

Hry a hrové činnosti (individuálne,skupinové,frontálne),krúžková činnosť

 

Elokované pracovisko

15:30 – 16:30

16:00 – 16:30

Elokované pracovisko

Hry a hrové činnosti (v zberných triedach)

16:30

Ukončenie prevádzky

 

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica