5. Trieda - Chrobáčiky

5. Trieda - Chrobáčiky

5. Trieda: Lienky

3-4 ročné deti

 

Triedne učiteľky:

Gabriela Veličová
Anna Mikundová
(zástup počas PN )Anastázia Repkovská

Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica