VIANOČNÉ PRÁZDNINY

16.12.2018 14:32

Vážení rodičia, prevádzka MŠ bude prerušená v čase vianočných prázdnin, t.j. od 22.12.2018 - do 07.01.2019 vrátane. Nástup do MŠ je 08.01.2019. Ďakujeme.

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica