OZNAM ŠJ

20.12.2018 12:15

OZNAM ŠJ pre rodičov predškolákov v materskej škole

 

Úhrada stravy na január 2019

V súvislosti zo zmenou zákona o „dotáciách na stravu“ žiadam rodičov aby uhradili do konca decembra 2018 poštové poukážky s doplatkom na stravu, ktoré je na deň 0,09 €. Tento nedoplatok predstavuje rozdiel medzi hodnotou stravného pre dieťa pri celodennom pobyte v MŠ

 ( 1,19 € na nákup potravín + 0,10 € režijné náklady =1,29 € ) a výškou dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zo štátu, ktorá je 1,20 €.

 

Dieťa má nárok na „dotáciu na stravu“ len pokiaľ sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu.

Prosím aj o dôkladné prečítanie nového zápisného lístka od 8.1.2019 a vypísané vrátiť do piatku 21.12.2018 .

 

 

Ďakujem za pochopenie

 

                                            Barloková Danka

                                                vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica