Nástup do MŠ - novoprijaté deti

23.08.2018 09:57

Vážení rodičia novoprijatých detí,

pomaly sa blíži čas, kedy väčina z našich nových detičiek pôjde prvýkrát do materskej školy. Toto obdobie adaptácie na nové prostredie je pre dieťa pomerne stresujúce, preto Vás žiadame, aby Ste ešte chvíľu odsunuli Vaše pracovné povinnosti a pomohli Vášmu dieťaťu bez zbytočných negatívnych emócii prežiť toto adaptačné obdobie tak, aby v čo najkratšom čase boli schopné chodiť do materskej školy namiesto plaču s úsmevom. 

Z pedagogického hľadiska a podľa skúseností z praxe sme pripravili pre novoprijaté deti adaptačný plán, preto Vás prosíme o jeho rešpektovanie a prispôsobenie pracovných povinností tomuto plánu:

 

1. deň - oboznámenie s prostredím MŠ a zamestnancami MŠ - Príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa je v triede v sprievode rodiča 1-2 hodiny, pobyt v MŠ končí o 10,00 h - dieťa nie je prihlásené na stravu

2. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa do 10,00 - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu. Obed treba prísť prevziať do obedára.

3. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa do 10,00-12,00 h podľa priebehu adaptácie - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu, prípadne obed. Obed treba prísť prevziať do obedára.

4. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa do 10,00-12,00 h podľa priebehu adaptácie - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu, prípadne obed. Obed treba prísť prevziať do obedára.

5. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa do 10,00-12,00 h podľa priebehu adaptácie - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu, prípadne obed. Obed treba prísť prevziať do obedára.

6. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa 12,00 h podľa priebehu adaptácie - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu a obed. 

7. deň - príchod do MŠ krátko pred 8,00 h - dieťa ostáva v triede s učiteľkou. Rodič si preberá dieťa do 12,00-16,00 h podľa priebehu adaptácie - dieťa je prihlásené na stravu, v MŠ absolvuje desiatu, obed., olovrant.Podľa priebehu adaptácie dieťa môže prvýkrát spať v MŠ.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica