POZOR ZMENA!!! Letná prevádzka v roku 2018

07.01.2018 08:47

Vážení rodičia,

touto cestou Vás informujeme o zmenách  v letnej prevádzke odsúhlasených na poslednej porade riaditeliek materských škôl. 

Deti do zoznamov na letnú prevádzku môžete zapisovať v predĺženom termíne do 22.02.2018 na dva termíny. 

 

POZOR ZMENA PONÚKANÝCH materských škôl s počtom voľných miest:

v 1. termíne  2. 7. 2018 - 20.7. 2018 :                            

C. k vodojemu 386/4 40
Zástranie, Kultúrna 284/11 40
 
Stavbárska 4 63
Puškinova 2165/3 60
 
Nám. J. Borodáča 7 60
Trnavská 2993/21 60
Limbová 26 120
Petzvalova 8 40
Zádubnie 196 40

v 2. termíne 23.7.2018 - 10.8.2018

Bajzova 9 60
Jarná 2602/7 140
Nám. J. Borodáča 6 60
Brodno 110 (MŠ pri ZŠ) 40
Dolná Trnovská 36 (MŠ pri ZŠ) 80
Ul. sv. Gorazda 1 (MŠ pri ZŠ) 60

 

Pozn. Zaradenie Vášho dieťaťa na niektorú z materských škôl konzultujte prosím s Vašou pani učiteľkou na triede.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica