Krúžky a aktivity

Správa o krúžkovej činnosti

2018/2019

 

 

MŠ Gaštanová

 

Deň konania

Názov krúžku

Čas konania

Lektor/škola

Veková kategória

Poznámky

Pondelok

Anglický jazyk / sk.2

15:00-           15:30hod.             p.Harantová
ZŠ s MŠ Gaštanová
 

Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete v MŠ

  Zumba 15:35 - 16:05hod. p.Harantová
ZŠ s MŠ Gaštanová
  Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete v MŠ

 

Utorok

Výtvarná výchova

15:30 - 17:00hod ZUŠ/ZŠ s MŠ Gaštanová  

Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete na 3. poschodí v základnej škole

Streda

Anglický jazyk / sk.2

15:00-15:30hod. p.Harantová
ZŠ s MŠ Gaštanová
 

Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete v MŠ

  Anglický jazyk / sk.1 15:35 - 16:05hod. p.Harantová
ZŠ s MŠ Gaštanová
  Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete v MŠ

 

Štvrtok

Tanečná 

15:35 - 16:15 hod. p. Nezvalová
SZŠ Oravská
 

Dieťa si po skončení krúžku vyzdvihnete v súkromnej základnej škole na Oravskej Ceste 

Piatok

 

     

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Bytčica – elokované pracovisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica