INFORMÁCIE

Čo potrebuje vaše dieťa pred nástupom do materskej školy

  • prezuvky (z hľadiska bezpečnosti  - je potrebné, aby deti nosili pevnú a vzdušnú obuv)
  • pohodlné oblečenie
  • náhradné oblečenie a spodné prádlo (pre prípad "nehody") v osobitnej igelitke do skrinky dieťaťa
  • vešiak
  • pyžamko
  • úbor na cvičenie - predškoláci (5-6 roč. deti)
  • zubnú kefku, pastu - predškoláci (5-6 roč. deti)
  • hrebeň na šnúrke na zavesenie - dievčatá

Všetky osobné veci prosíme označit menom!!!

Úhrada mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa je 17 €. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na účet školy v tvare IBAN SK 88 5600 0000 0003 0399 0005. Variabilným symbolom je číslo príslušného mesiaca/rok. Do poznámky: meno a priezvisko DIEŤAŤA A TRIEDA.

 

MŠ poplatok 17.jpg (172,1 kB)


 

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica