Náš tím

MŠ Gaštanová                                                    

1. Trieda - Lienky                                                   

 
Triedne učiteľky:    Bc. Anna Badíková                                      
                            Bc. Anastázia Repkovská  MD  - zástup Dagmar Jurková                                                         

2. Trieda - Motýliky                                                                                                                          

 
Triedne učiteľky:    Mgr. Erika Pratáková                                                                   
                            Margita Šulcová                                                                                  

3. Trieda - Sovičky                                                                            

                                                                                                                                     
Triedne učiteľky:    Anna Mikundová                                               
                            Silvia Hozzová                                                                          

4. Trieda - Ježkovia

 
Triedne učiteľky:    Mgr. Lucia Grúňová - zástupkyňa pre MŠ
                            Dana Dubajová
                            Lenka Valentová 
 

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica

5. Trieda - Chrobáčiky

 
Triedne učiteľky:     Adriána Kollárová
                             Gabriela Veličová

6. Trieda - Včielky

 
Triedne učiteľky:     Ivana Skálová 
                             Ing. Jana Holúbková
 
 

Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 , 0903 281 730 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica