4. Trieda - Ježkovia

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Anastázia Repkovská
Dana Dubajová
 
 
Fotogaléria