4. Trieda - Ježkovia

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Anastázia Repkovská
Dana Dubajová
 
 
Hurá za šarkanom
Hľadali sme poklad v lesoparku
Tvorivé popoludnie 
 
Zimné radovánky
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy-výchovný koncert 

Huráááá, napadol sneh

Mam básničku na jazýčku