4. Trieda - Ježkovia

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Anastázia Repkovská
Dana Dubajová
 
 
Hurá za šarkanom
Hľadali sme poklad v lesoparku
Tvorivé popoludnie 
 
Zimné radovánky
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangy-výchovný koncert 

Mam básničku na jazýčku

 

Deň zeme

 

Týždeň detských radostí

Výchovný koncert 

Návšteva polície