2. Trieda - Motýliky

4-5 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Erika Gajdošíková
/Anna Biháryová zástup počas PN/
Margita Šulcová
Tvorivé popoludnie

Fotogaléria