1. Trieda: Lienky

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Miriam Bahuľová
Mgr. Lucia Grúňová
zástupkyňa pre MŠ
 
 Fotogaléria