1. Trieda: Lienky

5-6 ročné deti

 
 
Triedne učiteľky:
Mgr. Miriam Bahuľová
Bc. Anastázia Repkovská
 
 
Fotogaleria
 
  j  esen