5. Trieda - Chrobáčiky

3-4 ročné deti

  

Triedne učiteľky:

Gabriela Veličová
Bc. Jana Holúbková