5. Trieda - Chrobáčiky

3-4 ročné deti

  

Triedne učiteľky:

Gabriela Veličová
Mgr. Iveta Bilíková
 
 
Fotogaléria
Zimné radovánky
Kŕmenie zvieratiek
Divadlo