POĎAKOVANIE - Novozrekonštruovaná trieda

11.11.2017 17:02

Vážení rodičia 3. TRIEDY SOVIčKY,

touto cestou Vám chceme v mene vedenia školy veľmi pekne podakovať za pomoc pri odstraňovaní následkov havárie - pretekajúcej strechy a taktiež za pomoc pri pomocných, maliarských a upratovacích prácach, ktorých Ste sa zúčastnili v dňoch 4. 11. 2017 - 5.11.2017 v priestoroch materskej školy, a to najmä:

rodine Hrošovej             rodine Leščákovej

rodine Sukenikovej        rodine Jadrných

rodine Vrúbľovej            rodine Šolcovej

rodine Pustaiovej          rodine Stanekovej

rodine Kocíncovej          rodine Bordáčovej

rodine Ostrochovskej    rodine Wieslerovej 

  

 

Ďakujeme!

Vedenie ZŠ s MŠ a

Kolektív materskej školy

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica