POĎAKOVANIE - Detské dopravné ihrisko MŠ Bytčica

28.11.2017 13:53

Vážení rodičia,

touto cestou by sme chceli veľmi pekne poďakovať Mestu Žilina za finančnú podporu pri budovaní detského dopravného ihriska pri ZŠ s MŠ Bytčica, ktoré sme slávnostne otvorili dňa 10.11.2017 za účasti zástupcu primátora p. Mgr. Antona Trnovca. Naša vďaka patrí aj p. Polónyimu a p. Pitoňákovi, ktorí tento projekt technicky a projektovo zastrešili. Pri slávnostnom otvorení svojou spoluprácou okrem pani učiteliek pridali ruku k dielu aj zákonní zástupcovia detí: p. Golbincová, p. Czippelová a p. Štaffenová.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a veríme, že dopravné ihrisko bude slúžiť našim deťom, ktoré využijú jeho potenciál k spokojnosti a radosti.

 

Vedenie Základnej školy s materskou školou

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica