Letná prevádzka v roku 2018

07.01.2018 08:47

Vážení rodičia,

touto cestou Vás informujeme o zmenách v prihlasovaní Vašich detí na letnú prevádzku. Oproti minulým rokom budete záujem o pobyt Vášho dieťaťa na letnú prevádzku v niektorej z materských škôl prihlasovať vo svojej kmeňovej materskej škole do zoznamov priložených na triedach do 31. 1. 2018 na dva termíny. 

Podľa dohody na porade riaditeliek materských škôl budú otvorené tieto materské školy

v 1. termíne  2. 7. 2018 - 20.7. 2018 :                            

MŠ Limbová 

MŠ Stavbárska 

MŠ J. Borodáča 7 

MŠ Puškinova 

MŠ Cesta k vodojemu (Budatín) 

MŠ Kultúrna (Zástranie) 

MŠ Ku škôlke (Zádubnie) 

MŠ Do stošky  

 

v 2. termíne 23.7.2018 - 10.8.2018

MŠ Jarná 

MŠ Gaštanová 

MŠ J. Borodáča 6 

MŠ Bajzova 

MŠ Brodňanská  

 

Pozn.: Upozorňujeme rodičov, že deti nemusia byť na letnú prevádzku umiestnené v materskej škole v mieste obvodu svojho bydliska! Deti prihlásené na svoju kmeňovú materskú školu budú umiestnené na kmeňovej materskej škole v danom termíne.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica