I. kultúrne popoludnie - Kúzelník Wolf

08.10.2017 08:12

Vážení rodičia, starí rodičia, tety, ujovia, kamaráti, súrodenci, ....

 

srdčne Vás pozývame na I. kultúrne popoludnie, ktoré sa koná pri príležitosti OKTÓBER - MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.

Popoludnie Vám spríjemní svojim vystúpením Kúzelník Wolf so svojou magickou schow.

 

KEDY? : 12.10.2017 o 15.30 h

KDE? : v školskej jedálni ZŠ s MŠ na Gaštanovej ulici

Kto? : vítaní ste všetci, ktorí čítate tento oznam :)

 

Vstupné za dieťa MŠ - 3,50 € (povinne sa zúčastní každé dieťa, ktoré bude v ten deň v MŠ buď v sprievode rodiča, alebo pani učiteľky)

                                 0,50 € - každý ďalší člen rodiny

 

 

Veríme, že sa Vám táto príležitosť využiť kultúrne čas so svojim dieťaťom zapáči a budeme môcť v tejto peknej tradícii pokračovať.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica