Čítanie rozprávky od babičky Olinky

12.11.2017 10:02

                                                           

V dňoch 6.11. 2017 - 9.11.2017 sa v priestoroch našej materskej školy uskutočnila krásna akcia "Čítanie rozprávočky od babičky." Túto akciu sme pripravili spoločne s Domovom seniorov DD ÚSMEV na Solinkách. Klasické rozprávky "O červenej čiapočke", "Hrnček var!", "O troch prasiatkach" a iné, prišla deťom pred spaním prečítať "babička Olinka". Stretnutie mladej generácie so staršou generáciou vnieslo do našej materskej školy pokojnú atmosféru, ktorú už dnešné deti majú možnosť zažiť v prirodzených podmienkach len ojedinele. Akcia sa niesla ruka v ruke s prirodzeným rešpektom voči staršej generácii a veríme, že v tomto duchu bude možná spolupráca aj naďalej, Dúfajme, že našej babičke Olinke bude ešte dlho slúžiť zdravie, aby mohla takýmto pekným spôsobom vniesť do našej škôlky láskavosť človeka v jej najprirodzenejšej podobe. 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica