Krúžky a aktivity

Správa o krúžkovej činnosti

2016/2017

 

 

MŠ Gaštanová

Názov krúžku

Lektor

Deň konania

Čas konania

Veková kategória

Anglický krúžok

p. D. Machutová

samostatný lektor

Každý štvrtok

15,30 h – 16,10 h

4-6 r./13 detí

Výtvarný krúžok

p. Adamíková ZUŠ Arvaya

Každý utorok

15,00 h – 16,30 h

4-6 r./ 8 detí

Výtvarný krúžok

p. Adamíková SZUŠ Arvaya

Každá streda

15,00 h – 16,30 h

4-6 r. / 8 detí

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Bytčica – elokované pracovisko

Názov krúžku

Lektor

Deň konania

Čas konania

Veková kategória

Výtvarný krúžok

p. N. Kelíšková

Každý utorok

15,00 h – 16,00 h

4-6 r. / 7 detí

Hudobný krúžok

SZUŠ

Každý utorok

15,00 h -  16,00 h

5-6 r./ 2 deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica