Archív článkov

Zaradenie detí do tried v školskom roku 2017/2018

21.07.2017 18:03
Vážení rodičia, v zmysle Vyhlášky č. 206 Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o materskej škole a ďalej  podľa § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvárame v našej...

—————

Novoprijaté deti

18.06.2017 08:57
Vážení rodičia, tešíme sa, že sa od septembra stanú Vaše deti členmi našej "Gaštankovskej rodiny". So všetkými informáciami ohľadom školského poriadku, poplatkov, otváracích hodín ... a.i. Vás oboznámime na rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční v prvý septembrový týždeň.  Užite si leto -...

—————

Čo si treba priniesť do MŠ

30.07.2016 16:33
Vážení rodičia, zoznam vecí, ktoré je potrebné priniesť si do materskej školy nájdete TU .  

—————


Kontakt

MŠ Gaštanová

Gaštanová 56
010 07 Žilina

Elokované pracovisko:

MŠ Bytčica
Na stanicu 27
010 09 Žilina - Bytčica


041/516 66 32 - MŠ Gaštanová
041/568 92 79 - MŠ Bytčica